Łączność

Urszula Zygańska i Sławomir Żurek

Karnice 46
96-330 Puszcza Mariańska

+48 695 442 564
+48 536 365 682
+48 603 204 551

lp.ten.oksyzcoru|atzcop#lp.ten.oksyzcoru|atzcop

(Ważne: Nie wiedziemy życia on-line! Nawet pocztę elektroniczną przeglądamy zwykle po zmroku, a zdarza się, że i niecodziennie, dlatego w pilniejszych sprawach lepiej dzwonić lub słać SMS-y.)

Numer naszego rachunku w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach: 52 9297 0005 0336 6021 3030 0001

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License